Svenska spels resultat för första kvartalet

Svenska spel presenterade nyligen sitt resultat för första kvartalet 2016. Rapporten visar på en ökning inom samtliga typer av spel, och bolagets vd säger att det handlar om en kombination av tillväxt och ansvarstagande.Tobaksaffär med spelreklam

Det går bra för det statliga svenska spelbolaget, Svenska spel. I den första kvartalsrapporten för år 2016 visar företaget goda tillväxtsiffror: nettointäkterna från spel ökade med 4,4 %, och resultatet med 5,6 %, jämfört med samma period föregående år. Enligt verkställande direktören Lennart Käll beror det på att det är fullt möjligt att kombinera omsorgen om spelarna med tillväxt.  Mer om resultaten finns att läsa här.

Ingen kan dock förneka att många utländska bolag, som är baserade i andra EU-länder, konkurrerar med det statliga svenska spelbolaget. Men Svenska spel vill även konkurrera med de utländska bolagen på områden där det svenska bolaget idag inte är aktivt. Det har talats länge om att Svenska spel vill starta internetcasino, för att konkurrera med de bolag som man anser bryr sig mer om intäkter än om de spelandes välbefinnande. Den som senast yttrade sig i frågan var den avgående styrelseordföranden Anitra Steen, vilket rapporterades av P4 Gotland.

Besvikelse i Malmslätt

Men de höga intäkterna kan ha kommit till priset av sociala hänsyn. Det är åtminstone vad många boende i Malmslätt i utkanten av Linköping anser. Spelbolaget har beslutat att dra in speltillståndet för den lokala servicebutiken, som varit en samlingsplats för de boende under lång tid. Anledningen till detta är att butiken inte omsätter tillräckligt med pengar på bolagets spel: man hamnar på mellan 27 000 och 28 000 kronor i veckan, vilket är strax under kravet på 30 000 kronor. Ägaren till butiken säger till Affärsliv.com att troligen kommer att tvingas slå igen om han inte kan fortsätta erbjuda Svenska spels produkter. Med bara ATG och godis kommer han inte att få inte tillräckligt med pengar. Många av de boende i Malmslätt är upprörda, och tycker att Svenska spel sviker sin värdegrund.